23.11.06

Braun Lady Shaver


Agency: Leo Burnett, Germany.

No comments: